Varför är musik så viktigt

Varför musik är viktigt Musik är ett kraftfullt hjälpmedel som stimulerar barns lärande och utveckling  kognitivt, fysisk, socialt, känslomässig, språklig och musikalisk. främjar lärande och tillväxt på alla områden i utveckling, förbereder barnen för framtida...