Varför musik är viktigt

Musik är ett kraftfullt hjälpmedel som stimulerar barns lärande och utveckling  kognitivt, fysisk, socialt, känslomässig, språklig och musikalisk.

  1. främjar lärande och tillväxt på alla områden i utveckling, förbereder barnen för framtida skolmiljöer, hjälper föräldrar att förstå barnets utveckling.
  2. skapar vänskap, ger möjlighet till kontakt med andra familjer.
  3. genom indelning i olika åldersgrupper har man utarbetat lämpliga aktiviteter och får barn och föräldrar närmare varandra.
  4. handlar om att utveckla hela barnet från nyfödd till 7år kognitivt, fysisk, socialt, känslomässig, språklig och musikalisk.
  5. förbereder ditt barn att lyckas i skolan och i livet tillsammans med den första och viktigaste läraren du!

 

Interesting Facts About Music

  1. Children who study music tend to have larger vocabularies and more advanced reading skills than their peers who do not participate in music lessons.
  2. Studying music primes the brain to comprehend speech in a noisy background. Research shows that music is to the brain as physical exercise is to the human body. Music tones the brain for auditory fitness and allows it to decipher between tone and pitch.
  3. Children who study a musical instrument are more likely to excel in all of their studies, work better in teams, have enhanced critical thinking skills, stay in school, and pursue further education.
  4. Elementary age children who are involved in music lessons show greater brain development and memory improvement within a year than children who receive no musical training